Logo

SEKCJA DIAGNOSTYKI W MEDYCYNIE SPORTOWEJ

 
Strona główna » Certyfikat

Certyfikat

A+ A-
 

KRYTERIA NADAWANIA CERTYFIKATÓW Z RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO ORAZ DIAGNOSTYKI W MEDYCYNIE SPORTOWEJ

 

1. Niezbędne warunki

– ważne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny
– tytuł specjalisty II stopnia: z Radiologii I Diagostyki Obrazowej, z Radiodiagnostyki, Rentgendiagnostyki lub Radiologii
– opłcaona aktualna składka członkowska Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
– przynależność do sekcji MSK PLTR lub do Europejskiego Towarzystwa ESSR
– praca (wszelkie formy zatrudnienia) w pełno profilowym Zakadzie Radiologii posiadającym MR, TK, USG oraz RTG + RTG z torem wizyjnym lub aparat do badań naczyniowych

 

2. Kryteria nadania certyfikatu (wykonane opisy, badania, zabiegi wykonywane samodzielnie I w asyście)

A. Opisy badań RTG kości I stawów
B. Wykonywanie badań I opisów MR, TK:

1. Kręgosłupa
2. Stawu ramiennego
3. Stawu łokciowego
4. Nadgarstka
5. Stawu biodrowego
6. Stawu kolanowego
7. Stawu skokowego
8. Stawów krzyżowo-biodrowych wraz ze spojeniem łonowym
9. Pozostałych małych stawów ręki I stopy, całego układu kostnego I mięśniowego.

C. Wykonywanie I interpretacja badań artroMR, artroTK pod kontrol USG lub RTG
D. Wykonywanie I opis badań USG układu mięśniowo-szkieletowego
E. Wykonywane zabiegi (samodzielnie lub w asyście):

1. Przezskórny drenaż ropni I torbieli w obrębie układu mięsniowo-szkieletowego
2. Zabiegi ablacyjne I obliterujące
3. Vertebroplastyka, osteoplastyka
4. Punkcje stawowe odbarczające z poadniem leków dostawowo
5. Punkcje z poadniem leków tzw. Blokady nerwów obwodowych I rdzeniowych pod kontrolą USG, TK lub MR
6. Biopsje histologiczne
7. Inne zabiegi

F. Znajomość zagadnień medycyny sportowej

1. Diagnostyka dzieci I młodzieży oraz dorosłych uprawiających sport
2. Znajomość fizjologii sportu
3. Dietetyka
4. Doping w sporcie

 

3. Weryfikacja

– Punkty A, B, C – weryfikacja na podstawie dokumentacji medycznej
– Punkt D – weryfikacja na podstawie dokumentacji medycznej oraz certyfikatu jednego z kursów USG MSK pod patronatem PLTR
– Punkt E – certyfikaty spotkań naukowych o tematyce zabiegowej, dokuemntacja medyczna
– Punkt F – certyfikaty kursów I szkoleń pod patronatem PLTR I sekcji MSK

 

 

 
 

Copyright © 2016